A A A

Jak powstaje gleba?

Kiedyś zewnętrzną powłoka nie była gleba, a jednie skała macierzysta.

Powstanie gleby jest ściśle związane ze zdarzeniami atmosferycznymi. Twarda skała, która kiedyś pokrywała ziemię była rozdrabniana pod wpływem wiatru, wody, śniegu i gradu. Takie rozpadanie się skały na drobne cząsteczki nazywamy wietrzeniem. Dodatkowym czynnikiem, który doprowadził do powstania gleby była działalność istot żywych. Proces wietrzenia trwał i zresztą trwa nadal bardzo długo. Obserwując wszelkiego rodzaju przekroje gleb można zauważyć jej warstwowość. Pierwszą, zewnętrzną warstwą jest próchnica. Jest ona bardzo bogata w składniki pokarmowe, żyją w niej żywe organizmy i rosną na niej wszelkiego rodzaju rośliny. Wielkość tej warstwy ma istotny wpływ na żyzność całej gleby. Zdarza się, że próchnica jest przykryta ściółką.

Kolejną warstwą, znajdującą się tuż pod próchnicą jest podglebie. Podglebie składa się z kamieni, piasku i żwiru. Jedynymi śladami życia są tu korzenie bardzo dużych drzew. Najgłębszą warstwą gleby jest skała macierzysta, która cechuje się nieprzepuszczalnością wody. Właśnie, dlatego woda gromadzi się na skałą macierzystą, tworząc wody gruntowe.