A A A

Życie w glebie

W glebie żyje bardzo dużo istot. Z istnienia wielu z nich ludzie nie zdaje sobie nawet sprawy.

Człowiek organizmy żyjące w glebie podzielił na szkodliwe i pożyteczne. Do tych pierwszych zaklasyfikować możemy między innymi organizmy podgryzające korzenie roślin. Zaliczamy do nich krocionogi, mające dosłownie trzy centymetry długości i cechują się niezwykle silnymi szczękami. Pustoszą one zazwyczaj plantacje buraków cukrowych i ziemniaków. Rolnicy walczą także z larwami komarnicy, które podgryzają łodygi zbóż, a zwłaszcza jęczmienia. Podobne szkody wywołuje larwa sprężyka, żywiący się młodymi korzeniami i pędami pszenicy. Bardzo szkodliwe są również nicienie niszczące marchew i ziemniaki.

Natomiast bardzo korzystnie na glebę oddziaływają dżdżownice, które wiercąc swoje tunele poprawiają strukturę, przewiewność oraz przepuszczalność gleby. Kolejnymi organizmami pomagającymi glebie są grzyby i bakterie nazywane destruentami. Rozkładają martwe materię użyźniając glebę i zwiększając warstwę próchnicy. Ponadto bardzo korzystne są bakterię wiążące azot. Natomiast bardzo pożyteczną rośliną jest trawa, która „łączy” glebę.